19.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2018. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – Eva Glawischnig-Piesczek protiv Facebook Ireland Limited

(Predmet C-18/18)

(2018/C 104/26)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Eva Glawischnig-Piesczek

Tuženik: Facebook Ireland Limited

Prethodna pitanja

1.

Protivi li se članku 15. stavku 1. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (1) općenito jedna od dalje navedenih obveza davatelja usluga smještaja informacija na poslužitelju, koji nije neodložno uklonio protuzakonite informacije, i to ne samo obveza da ukloni tu protuzakonitu informaciju u smislu članka 14. stavka 1. točke (a) Direktive, već i druge informacije istog teksta:

a.a.

u cijelom svijetu?

a.b.

u odnosnoj državi članici?

a.c.

odnosnog korisnika u cijelom svijetu?

a.d.

odnosnog korisnika u odnosnoj državi članici?

2.

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje: vrijedi li to i za informacije istog smisla?

3.

Vrijedi li to i za informacije istog smisla čim je operater saznao za tu okolnost?


(1)  SL 2000, L 178, str. 1.