12.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 94/12


Recurs introdus la 5 ianuarie 2018 de Oleksandr Viktorovych Klymenko împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 8 noiembrie 2017 în cauza T-245/15, Klymenko/Consiliul

(Cauza C-11/18 P)

(2018/C 094/15)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Oleksandr Viktorovych Klymenko (reprezentant: M. Phelippeau, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea) din 8 noiembrie 2017 în cauza T-245/15.

Recurentul solicită Curții admiterea cererii formulate de acesta în procedura în fața Tribunalului, și anume:

anularea Deciziei (PESC) 2015/364 din 5 martie 2015 (1); și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/357 din 5 martie 2015 (2);

anularea Deciziei (PESC) 2016/318 din 4 martie 2016 (3), și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/311 din 4 martie 2016 (4);

anularea Deciziei (PESC) 2017/381 din 3 martie 2017 (5); și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/374 din 3 martie 2017 (6),

în măsura în care aceste măsuri îl privesc pe recurent; și obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată aferente recursului şi cererii de anulare formulate în memoriul în adaptarea concluziilor.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurentul invocă trei motive.

În primul rând, acesta susține că Tribunalul ar fi considerat în mod eronat că Consiliul Uniunii Europene a identificat motivele concrete și specifice care justifică impunerea de măsuri restrictive împotriva lui și că Tribunalul a descris în mod eronat Parchetul General din Ucraina ca fiind „o înaltă autoritate judiciară”.

În al doilea rând, acesta susține că Tribunalul a considerat în mod eronat că criteriul de includere pe listă care figurează în actele în litigiu corespundea obiectivelor PESC.

În al treilea rând, acesta susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că măsura restrictivă nu constituia o încălcare a dreptului de proprietate.


(1)  Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2015, L 62, p. 25)

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/357 al Consiliului din 5 martie 2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2015, L 62, p. 1)

(3)  Decizia (PESC) 2016/318 a Consiliului din 4 martie 2016 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2016, L 60, p. 76)

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/311 al Consiliului din 4 martie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2016, L 60, p. 1)

(5)  Decizia (PESC) 2017/381 a Consiliului din 3 martie 2017 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2017, L 58, p. 34)

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/374 al Consiliului din 3 martie 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO 2017, L 58, p. 1)