12.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 94/12


A Törvényszék (hatodik tanács) T-245/15. sz., Klymenko kontra Tanács ügyben 2017. november 8-án hozott ítélete ellen Oleksandr Viktorovych Klymenko által 2018. január 5-én benyújtott fellebbezés

(C-11/18. P. sz. ügy)

(2018/C 094/15)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Oleksandr Viktorovych Klymenko (képviselő: M. Phelippeau ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a Törvényszék (hatodik tanács) által a T-245/15. sz. ügyben 2017. november 8-án hozott ítéletet.

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság adjon helyt a Törvényszék előtti eljárásokban benyújtott alábbi kérelmeinek, nevezetesen:

semmisítse meg a 2015. március 5-i (KKBP) 2015/364 tanácsi határozatot, (1) valamint a 2015. március 5-i (EU) 2015/357 tanácsi végrehajtási rendeletet; (2)

semmisítse meg a 2016. március 4-i (KKBP) 2016/318 tanácsi határozatot, (3) valamint a 2016. március 4-i (EU) 2016/311 tanácsi végrehajtási rendeletet; (4)

semmisítse meg a 2017. március 3-i (KKBP) 2017/381 tanácsi határozatot, (5) valamint a 2017. március 3-i (EU) 2017/374 tanácsi végrehajtási rendeletet (6)

az intézkedéseknek a fellebbezőre vonatkozó részükben, valamint kötelezze az Európai Unió Tanácsát a fellebbezés költségeinek, valamint a kiigazítási beadványban szereplő, megsemmisítés iránti kérelem költségeinek a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Először is azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az Európai Unió Tanácsa megjelölte a fellebbezővel szembeni korlátozó intézkedéseket igazoló tényleges és konkrét okokat, továbbá a Törvényszék tévesen jellemezte „magas rangú igazságügyi hatóságként” az ukrán legfőbb ügyészséget.

Másodszor, a fellebbező előadja, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a szóban forgó aktusokban szereplő jegyzékbevételi kritériumok megfeleltek a KKBP célkitűzéseinek.

Harmadszor, a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a korlátozó intézkedés nem minősül a tulajdonhoz való jog megsértésének.


(1)  A Tanács 2015. március 5-i (KKBP) 2015/364 határozata az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról (HL 2015. L 62., 25. o.).

(2)  A Tanács 2015. március 5-i (EU) 2015/357 végrehajtási rendelete az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról (HL 2015. L 62., 1. o.).

(3)  A Tanács 2016. március 4-i (KKBP) 2016/318 határozata az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról (HL 2016. L 60., 76. o.).

(4)  A Tanács 2016. március 4-i (EU) 2016/311 végrehajtási rendelete az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról (HL 2016. L 60., 1. o.).

(5)  A Tanács 2017. március 3-i (KKBP) 2017/381 határozata az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról (HL 2017. L 58., 34. o.).

(6)  A Tanács 2017. március 3-i (EU) 2017/374 végrehajtási rendelete az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 208/2014/EU rendelet végrehajtásáról (HL 2017. L 58., 1. o.).