26.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/43


2017 m. gruodžio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Negru / EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Byla T-837/17)

(2018/C 072/54)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: rumunų

Šalys

Ieškovas: Alexandru Negru (Jasai, Rumunija), atstovaujamas advokato I.-M. Iliescu

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Sky plc (Isleworth, Jungtinė Karalystė)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėjas: ieškovas

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: Europos Sąjungoje galiojanti vaizdinio prekių ženklo su žodiniu elementu „Skyprivate“ tarptautinė registracija

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. spalio 12 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 349/2017-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.