26.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 72/43


2017. december 28-án benyújtott kereset – Negru kontra EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(T-837/17. sz. ügy)

(2018/C 072/54)

A keresetlevél nyelve: román

Felek

Felperes: Alexandru Negru (Iaşi, Románia) (képviselő: I.-M. Iliescu ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sky plc (Isleworth, Egyesült Királyság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a felperes

A vitatott védjegy: a „SkyPrivate” szóelemet magában foglaló ábrás védjegyre vonatkozó, Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2017. október 12-én hozott határozata (R 349/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.