26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/43


Kanne 28.12.2017 – Negru v. EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Asia T-837/17)

(2018/C 072/54)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Alexandru Negru (Iaşi, Romania) (edustaja: asianajaja I.-M. Iliescu)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Sky plc (Isleworth, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Kuviomerkin, joka sisältää sanaosan ”Skyprivate” Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 12.10.2017 asiassa R 349/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.