26.2.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 72/43


Žaloba podaná dne 28. prosince 2017 – Negru v. EUIPO – Sky (SkyPrivate)

(Věc T-837/17)

(2018/C 072/54)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: rumunština

Účastníci řízení

Žalobce: Alexandru Negru (Iași, Rumunsko) (zástupce: I.-M. Iliescu, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Sky plc (Isleworth, Spojené království)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatel sporné ochranné známky: Žalobce

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie týkající se obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „Skyprivate“

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 12. října 2017, ve věci R 349/2017-2

Návrhová žádání

Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.