19.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 63/19


Acțiune introdusă la 22 decembrie 2017 – Quadri di Cardano/Comisia

(Cauza T-828/17)

(2018/C 063/25)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Alessandro Quadri di Cardano (Alicante, Spania) (reprezentanți: N. de Montigny și J.-N. Louis, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

declararea

nulității deciziei din 28 februarie 2017 a PMO prin care îi este notificată recuperarea indemnizației de expatriere de 16 % care îi fusese acordată, precum și a cheltuielilor de transport de care beneficiase în temeiul articolului 4 din anexa VII la statut, în perioada de angajare la EASME, și anume începând cu data de 16 mai 2014;

în măsura necesară, [a nulității] fișelor de salariu regularizate ca urmare a notificării deciziei menționate mai sus; l

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.

1.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 85 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene.

2.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului încrederii legitime, precum și a principiului securității juridice, pe o eroare vădită de apreciere, precum și pe încălcarea principiului bunei administrări.