19.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 63/14


Acțiune introdusă la 28 noiembrie 2017 – Morera/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)

(Cauza T-795/17)

(2018/C 063/19)

Limba în care a fost formulată acțiunea: portugheza

Părțile

Reclamant: Carlos Morera (Guimarães, Portugalia) (reprezentant: T. Soares Faria, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Neymar Da Silva Santos Júnior (Barcelona)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamantul

Marca în litigiu: marca verbală „NEYMAR” – marca Uniunii Europene nr. 11432044

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 6 septembrie 2017 în cauza R 80/2017-2

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate și declararea validității, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (b) și 53 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, a mărcii „NEYMAR” nr. 00000, deținută de Carlos Morera, pentru toate produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.