5.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 42/38


2017 m. gruodžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Man Truck & Bus / EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(Byla T-792/17)

(2018/C 042/53)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Man Truck & Bus AG (Miunchenas, Vokietija), atstovaujama advokato C. Röhl

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Halla Holdings Corp. (Jonginas, Korėjos Respublika)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Pareiškėja: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Sąjungos prekių ženklas MANDO – Registracijos paraiška Nr. 11 276 301.

Procedūra EUIPO: protesto procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 14 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1677/2016-1.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.