5.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 42/38


2017. december 5-én benyújtott kereset – Man Truck & Bus kontra EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

(T-792/17. sz. ügy)

(2018/C 042/53)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Man Truck & Bus AG (München, Németország) (képviselő: C. Röhl ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Koreai Köztársaság)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy bejelentője: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél

A vitatott védjegy: MANDO európai uniós ábrás védjegy – 11 276 . sz. védjegybejelentés

Az EUIPO előtti eljárás: felszólalási eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO első fellebbezési tanácsának 2017. szeptember 14-én hozott határozata (R 1677/2016-1. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.