29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/45


Tožba, vložena 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

(Zadeva T-787/17)

(2018/C 032/59)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Nemčija) (zastopniki: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „GlamHair“ – prijava št. 15 211 956

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe EUIPO z dne 25. septembra 2017 v zadevi R 82/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.