12.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 52/34


2017 m. lapkričio 29 d. pareikštas ieškinys byloje US / ECB

(Byla T-780/17)

(2018/C 052/46)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: US, atstovaujamas advokatų L. Levi ir A. Blot

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

atitinkamai:

panaikinti 2016 m. vertinimo ataskaitą (už laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 1 d.) ir 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimą dėl 2016 m. metinės darbo užmokesčio ir priedų peržiūros (Annual salary and bonus review, ASBR), apie kuriuos ieškovui pranešta atitinkamai 2016 m. lapkričio 30 d. ir 2017 m. sausio 9 d.;

panaikinti 2017 m. gegužės 3 d. ECB sprendimą atmesti ieškovo 2017 m. vasario 15 d. ir 2017 m. kovo 9 d. prašymus dėl administracinės peržiūros;

panaikinti 2017 m. rugsėjo 12 d. ECB sprendimą, apie kurį ieškovui pranešta 2017 m. rugsėjo 19 d., atmesti jo 2017 m. liepos 7 d. pateiktą skundą;

priteisti patirtos žalos atlyginimą;

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais, susijusiais su prašymu panaikinti 2016 m. vertinimo ataskaitą.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas pareigos motyvuoti pažeidimu, nes ieškovo vertinimo ataskaitoje pateikta tik bendro pobūdžio ir pasikartojanti kritika.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas ginčijamoje ataskaitoje padarytomis akivaizdžiomis vertinimo klaidomis.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas įgaliojimų viršijimu, ieškovo patirtu priekabiavimu ir rūpestingumo pareigos bei gero administravimo principo pažeidimu.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas procedūriniu pažeidimu, kurį atsakovas padarė rengdamas ginčijamą vertinimo ataskaitą.

Be to, ieškovas remiasi pagrindu, grindžiamu metinės darbo užmokesčio ir priedų peržiūros įgyvendinimo gairių neteisėtumu bei teisinio saugumo principo pažeidimu, kiek tai susiję su sprendimu dėl 2016 m.