12.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 52/34


2017. november 29-én benyújtott kereset – US kontra EKB

(T-780/17. sz. ügy)

(2018/C 052/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: US (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg a jelen kereset elfogadhatóságát és megalapozottságát;

következésképpen:

semmisítse meg a (2015. szeptember 1. és 2016. szeptember 1. közötti időszakra vonatkozó) 2016. évi értékelő jelentést és a 2016. évre vonatkozó, a éves díjazás és a jutalmak éves felülvizsgálatáról (Annual salary and bonus review; ASBR) szóló, 2016. december 15-i határozatot, amelyeket a felperessel 2016. november 30-án, illetve 2017. január 9-én közöltek;

semmisítse meg az EKB-nak a felperes igazgatási felülvizsgálatra irányuló 2017. február 15-i és március 9-i kérelmeit elutasító2017. május 3-i határozatát;

semmisítse meg az EKB-nak a felperes által 2017. július 7-én benyújtott panaszt elutasító 2017. szeptember 12-i határozatát, amelyet a felperessel 2017. szeptember 19-én közöltek;

az elszenvedett károk tekintetében ítéljen meg kártérítést;

az alperest kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes – a 2016. évi értékelő jelentés megsemmisítésére irányuló kérelmet illetően – négy jogalapra hivatkozik.

1.

Az első, az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalap, amennyiben a felperes értékelő jelentése általános, ismétlődő és körkörös bírálatokra szorítkozik.

2.

A második, a vitatott jelentést érintő nyilvánvaló értékelési hibákra alapított jogalap

3.

A harmadik, a hatáskörrel való visszaélésre, a felperes által elszenvedett alapított zaklatásra, valamint a gondoskodási kötelezettségnek és a megfelelő ügyintézés elvének a megsértésére alapított jogalap

4.

A negyedik, a vitatott jelentés elkészítése során az alperes által elkövetett eljárási szabálytalanságra alapított jogalap.

A felperes ezenfelül egy, a díjazás és a jutalmak éves felülvizsgálatáról szóló iránymutatás jogszerűtlenségére, valamint a 2016. évi időszakkal kapcsolatos határozatot illetően a jogbiztonság elvének megsértésére alapított jogalapra is hivatkozik.