5.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 42/31


Kanne 30.11.2017 – United Wineries v. EUIPO – Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)

(Asia T-779/17)

(2018/C 042/45)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: United Wineries, SA (Cenicero, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Oria Sousa-Montes)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Compañía de Vinos Miguel Martín, SL (Cigales, Espanja)

Menettely EUIPO:ssa

EU-tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIÑA ALARDE – Rekisteröintihakemus nro 13 390 521

Menettely EUIPO:ssa: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 25.9.2017 asiassa R 281/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

tutkii kyseessä olevan kanteen liitteineen

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.