29.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 32/41


2017 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Autostrada Wielkopolska / Komisija

(Byla T-778/17)

(2018/C 032/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Autostrada Wielkopolska S.A (Poznanė, Lenkija), atstovaujama advokatų O. Geiss ir D. Tayar

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2017 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos sprendimą byloje SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) dėl Lenkijos valstybės pagalbos bendrovei Autostrada Wielkopolska S.A.; ir

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, susijęs su kaltinimu, kad Komisija pažeidė ieškovės teisę būti išklausytai prieš priimant ginčijamą sprendimą;

Komisija nesudarė ieškovei galimybės pateikti savo pastabas dėl valstybės pateiktų įrodymų;

Komisija atėmė iš ieškovės teisę pateikti savo pastabas dėl pagrindinių dokumentų ir išvadų, kuriomis remdamasi Komisija priėmė ginčijamą sprendimą;

negalima atmesti galimybės, kad šie pažeidimai padarė poveikį bylos baigčiai.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, susijęs su kaltinimu, kad Komisija siekdama nustatyti, ar buvo įvykdyti SESV 107 straipsnio 1 dalies sudėtiniai elementai, padarė fakto ir teisės klaidų, nes taikė klaidingus kriterijus, ir taikydama šiuos (neteisingus) kriterijus pažeidė SESV 107 straipsnį;

Komisijos išvada, kad buvo suteikta nauda, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį, grindžiama tik „papunktinės lyginamosios analizės“ kriterijumi;

Komisija atliko vertinimą taikant privataus investuotojo kriterijų tik po to, kai nusprendė, jog buvo suteikta nauda, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį;

Komisijos „papunktinės lyginamosios analizės“ kriterijus yra teisiškai neteisingas;

taikydama „papunktinės lyginamosios analizės“ kriterijų Komisija padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, pirmiausia kadangi neatsižvelgė į atitinkamą informaciją, kuri jai buvo prieinama priimant ginčijamą sprendimą;

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, susijęs su kaltinimu, kad Komisija padarė akivaizdžių teisės ir fakto klaidų netaikydama privataus investuotojo kriterijaus pagal atitinkamą teismo jurisprudenciją ir nepateikdama adekvačių motyvų, ir taip pažeidė SESV 107 straipsnį;

Komisija nepritaikė privataus investuotojo kriterijaus kaip sudėtinės vertinimo pagal SESV 107 straipsnį dalies ir taip pažeidė atitinkamą jurisprudenciją;

Komisija neatsižvelgė į priimant ginčijamą sprendimą prieinamą atitinkamą informaciją, kurios vidutiniškai atsargus ir rūpestingas savininkas, kurio padėtis panašiausia į valstybės padėtį, a priori nebūtų ignoravęs.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, susijęs su kaltinimu, jog Komisijos išvada dėl pagalbos neatitikties vidaus rinkai grindžiama klaidingais vertinimais, ir joje yra vidinių prieštaravimų;

Komisija suklydo padarydama išvadą, kad valstybės lėšos buvo naudojamos vien tik investuotojų finansavimui.

5.

Penktasis ieškinio pagrindas, susijęs su kaltinimu, kad apskaičiuodama valstybės pagalbos sumą Komisija padarė akivaizdžių teisės ir fakto klaidų, nes ji neatliko savo pačios vertinimo ir nepateikė atitinkamų motyvų;

Komisijos išvadoje, kad laikotarpiu nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. spalio mėn. buvo išmokėta pernelyg didelė kompensacija, padaryta esminių vertinimo klaidų;

Komisija neatsižvelgė į atitinkamą informaciją, kuri buvo prieinama priimant ginčijamą sprendimą.