22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/60


Tožba, vložena 29. novembra 2017 – Café del Mar in drugi/EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(Zadeva T-774/17)

(2018/C 022/81)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeče stranke: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Španija), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) in Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (zastopnika: F. Miazzetto in J. L. Gracia Albero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „C del M“ — znamka Evropske unije št. 5 889 126

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. septembra 2017 v zadevi R 1618/2015-5

Tožbeni predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

za nično razglasi figurativno znamko Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „C del M“ št. 5 889 126;

ugotovi, da stroške tega postopka nosi tožena stranka, in da stroške postopka iz postopka pred oddelkom za izbris in odbori za pritožbe pri EUIPO nosi imetnik znamke, katere ničnost se zahteva.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 2017/1001.