22.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/60


Acțiune introdusă la 29 noiembrie 2017 – Café del Mar și alții/EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(Cauza T-774/17)

(2018/C 022/81)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamanți: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Spania), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) și Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (reprezentanți: F. Miazzetto și J. L. Gracia Albero, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementele verbale „C del M” – marca Uniunii Europene nr. 5 889 126

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 4 septembrie 2017 în cauza R 1618/2015-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

declararea nulității mărcii Uniunii Europene figurative care cuprinde elementele verbale „C del M” nr. 5 889 126;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei acțiuni și a titularului mărcii a cărei nulitate se solicită la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în fața diviziei de anulare și a camerelor de recurs ale EUIPO.

Motivul invocat

încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001.