22.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/60


podaná dne 29. listopadu 2017 – Café del Mar a další v. EUIPO – Guiral Broto (C del M)

(Věc T-774/17)

(2018/C 022/81)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: španělština

Účastníci řízení

Žalobci: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Španělsko), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) a Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (zástupci: F. Miazzetto a J. L. Gracia Albero, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španělsko)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Další účastník řízení před odvolacím senátem

Sporná ochranná známka: Obrazová ochranná známka Evropské unie obsahující slovní prvek „C del M“ – Ochranná známka Evropské unie č. 5 889 126

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. září 2017 ve věci R 1618/2015-5

Návrhová žádání

Žalobci navrhují, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

prohlásil obrazovou ochrannou známku Evropské unie obsahující slovní prvek „C del M“ č. 5 889 126 za neplatnou;

určil, že náklady řízení o tomto opravném prostředku ponese žalovaný a náklady řízení vzniklé v řízení před zrušovacím oddělením a před odvolacími senáty EUIPO ponese majitel ochranné známky, jejíž prohlášení za neplatnou se navrhuje.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001