22.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/56


2017. november 23-án benyújtott kereset – Kiku kontra CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(T-765/17. sz. ügy)

(2018/C 022/75)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Kiku GmbH (Girlan, Olaszország) (képviselők: G. Würtenberger és R. Kunze ügyvédek)

Alperes: a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Drezda, Németország)

A CPVO előtti eljárás adatai

A vitatott közösségi növényfajta jogosultja: a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél.

A vitatott közösségi növényfajta: a „PINOVA” almafajtára vonatkozó növényfajta-oltalom – EU 1298. sz. tanúsítvány.

Az CPVO előtti eljárás: törlési eljárás.

A megtámadott határozat: a CPVO fellebbezési tanácsának 2017. augusztus 16-án hozott határozata (R A005/2016. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a megtámadott határozatot helyezze hatályon kívül;

a CPVO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

a 2100/94 rendelet 20. cikke (1) bekezdése a) pontja, valamint a 10. cikke és 116. cikke (1) bekezdése összefüggő rendelkezéseinek megsértése.