22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/55


Tožba, vložena 21. novembra 2017 – Grammer/EUIPO (Upodobitev geometrijske figure)

(Zadeva T-762/17)

(2018/C 022/73)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Grammer AG (Amberg, Nemčija) (zastopnika: J. Bühling in D. Graetsch, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Skupnosti (Upodobitev geometrijske figure) – Prijava št. 15 389 621

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 06/09/2017 v zadevi R 2250/2016-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka predlaga, naj se

izpodbijana odločba razveljavi;

EUIPO naložijo stroški.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.