22.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/55


Tužba podnesena 21. studenoga 2017. – Grammer protiv EUIPO-a (Prikaz geometrijskog tijela)

(Predmet T-762/17)

(2018/C 022/73)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Grammer AG (Amberg, Njemačka) (zastupnici: J. Bühling i D. Graetsch, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije (prikaz geometrijskog tijela) – prijava za registraciju br. 15 389 621

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. rujna 2017. u predmetu R 2250/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.