29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/36


Tožba, vložena 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim in drugi/Komisija

(Zadeva T-751/17)

(2018/C 032/50)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Francija), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francija), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Francija) in Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Francija) (zastopnik: G. de Rubercy, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo, naj:

odločbo (C(2017 7119 FINAL) generalnega sekretariata Evropske komisije z dne 18. oktobra 2017 o zavrnitvi posredovanja sklepa Generalnega direktorata za konkurenco Evropske komisije, ki je bil vročen francoskim organom 22. marca 2017 v zvezi s protokolom o nadomestilu škode družbi EDF zaradi zaprtja jedrske elektrarne v Fessenheimu, razglasi za nično;

Evropski komisiji naloži, naj tožečim strankam pošlje navedeni dopis z dne 22. marca 2017 v roku enega tedna od izreka sodbe Splošnega sodišča;

Evropski komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo tri tožbene razloge.

1.

Prvi razlog: kršitev člena 4(2), drugi pododstavek, Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331), ker naj bi prevladal javni interes za razkritje zadevnih informacij.

2.

Drugi razlog: kršitev člena 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah glede pravice do dostopa do dokumentov.

3.

Tretji razlog: kršitev čelna 47 Listine Evropske unije o pravici do učinkovitega pravnega sredstva.