29.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 32/36


2017. november 17-én benyújtott kereset – Commune de Fessenheim és társai kontra Bizottság

(T-751/17. sz. ügy)

(2018/C 032/50)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Franciaország), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Franciaország), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Franciaország) és Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Franciaország) (képviselő: G. de Rubercy ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Bizottság Főtitkárságának a – fessenheimi atomerőmű bezárása miatt az EDF-nek fizetendő kártérítéssel kapcsolatos jegyzőkönyvre vonatkozó, az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának a francia hatóságokkal 2017. március 22-én közölt határozata közlésének megtagadásáról szóló – 2017. október 18-i határozatát (C(2017 7119 FINAL);

kötelezze az Európai Bizottságot, hogy a Törvényszék által meghozandó ítélettől számított egy héten belül közölje a felperesekkel az említett, 2017. március 22-i levelet;

az Európai Bizottságot kötelezze valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.) 4. cikke (2) bekezdése utolsó franciabekezdésének amiatt történő megsértésére alapított jogalap, hogy a szóban forgó információk hozzáférhetővé tételéhez nyomós közérdek igazolta.

2.

A második, az Európai Unió Alapjogi Chartája dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról szóló 42. cikkének megsértésére alapított jogalap.

3.

A harmadik, az Európai Unió Alapjogi Chartája hatékony jogorvoslathoz való jogról szóló 47. cikkének megsértésére alapított jogalap.