29.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/36


Tužba podnesena 17. studenoga 2017. – Commune de Fessenheim i dr. protiv Komisije

(Predmet T-751/17)

(2018/C 032/50)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Francuska), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francuska), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Francuska) i Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Strasbourg, Francuska) (zastupnik: G. de Rubercy, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku (C(2017 7119 FINAL) Glavnog tajništva Europske komisije od 18. listopada 2017. o odbijanju dostave odluke Glavne uprave za tržišno natjecanje Europske komisije priopćene francuskim tijelima 22. ožujka 2017. o protokolu za odštetu EDF-u zbog zatvaranja nuklearne elektrane u Fessenheimu;

naloži Europskoj komisiji da tužiteljima dostavi navedeni dopis od 22. ožujka 2017. u roku od tjedan dana od presude koju će donijeti Opći sud;

naloži Europskoj komisiji snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 4. stavka 2. zadnjeg podstavka Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL 2001., L 145, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 16., str. 70.) jer postoji prevladavajući javni interes koji opravdava otkrivanje informacija o kojima je riječ.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 42. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, koji se odnosi na pravo pristupa dokumentima.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, koji se odnosi na pravo na djelotvoran pravni lijek.