22.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/50


2017. november 14-én benyújtott kereset – TrekStor kontra EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

(T-749/17. sz. ügy)

(2018/C 022/67)

A keresetlevél nyelve: angol

Felek

Felperes: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Kína) (képviselők: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch ügyvédek)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy jogosultja: a felperes

A vitatott védjegy: az „i.Beat jess” európai uniós szóvédjegy – 4 728 895. sz. európai uniós védjegy

Az EUIPO előtti eljárás: törlési eljárás

A megtámadott határozat: az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2017. szeptember 12-én hozott határozata (R 2234/2016-4. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot abban a részében, amelyben helyt adott a törlést kérelmező fél megszűnés megállapítása iránti kérelmének és megszüntette a felperesnek a 4 728 895. sz. európai uniós védjegyhez fűződő jogait;

utasítsa el a törlés kérelmező fél megszűnés megállapítása iránti kérelmét;

az EUIPO-t kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, beleértve a felperes részéről az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) fellebbezési tanácsa előtti eljárásban szükségszerűen felmerült költségeket is.

Jogalapok

a 2017/1001 rendelet 58. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése;

a 2017/1001 rendelet 18. cikke (1) bekezdése a) pontjának megsértése.