22.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/50


Tožba, vložena 15. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

(Zadeva T-748/17)

(2018/C 022/66)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: TrekStor Ltd (Hongkong, Kitajska) (zastopniki: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornija, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „i.Beat“ – znamka Evropske unije št. 5 009 139

Postopek pred EUIPO: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. septembra 2017 v združenih zadevah R 2175/2016-4 in R 2213/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper odločbo oddelka za izbris pri toženi stranki z dne 29. septembra 2016, s čimer je posledično ugodeno zahtevi vložnika zahteve za izbris ter so kršene pravice tožeče stranke v zvezi z znamko Evropske unije št. 00500913,

zavrne zahtevo vložnika zahteve za izbris;

vlagatelju zahteve za izbris in EUIPO naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški tožeče stranke v postopku pred odborom za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe št. 2017/1001.

Kršitev člena 18(1)(a) Uredbe št. 2017/1001.