22.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 22/50


Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

(Cauza T-748/17)

(2018/C 022/66)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: TrekStor Ltd (Hong-Kong, China) (reprezentanți: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, lawyers)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Beats Electronics LLC (Culver City, California, Statele Unite)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „i.Beat” – marca Uniunii Europene nr. 5 009 139

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 12 septembrie 2017 în cauzele conexate R 2175/2016-4 și R 2213/2016-4

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate în măsura în care respinge calea de atac a reclamantei împotriva deciziei diviziei de anulare a pârâtului din 29 septembrie 2016 și admite astfel cererea de decădere formulată de solicitantul nulității și dispune decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca Uniunii Europene nr. 5 009 139;

respingerea cererii de decădere formulate de solicitantul nulității;

obligarea solicitantului nulității și a EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor necesare efectuate de reclamantă în fața Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Motivele invocate

Încălcarea articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001;

încălcarea articolului 18 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001.