22.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 22/50


2017 m. lapkričio 15 d. pareikštas ieškinys byloje TrekStor / EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

(Byla T-748/17)

(2018/C 022/66)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: TrekStor Ltd (Honkongas, Kinija), atstovaujama advokatų O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Beats Electronics LLC (Kalver Sitis, Kalifornija, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis ES prekių ženklas „i.Beat“ – ES prekių ženklas Nr. 5 009 139

Procedūra EUIPO: registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. rugsėjo 12 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas sujungtose bylose R 2175/2016-4 ir R 2213/2016-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo atmesta ieškovės apeliacija, pateikta dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. atsakovės Protestų skyriaus sprendimo, taigi paliktas galioti prašymą panaikinti registraciją pateikusio asmens prašymas panaikinti registraciją ir panaikinti ieškovės teises į Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 005009139.

Atmesti prašymą panaikinti registraciją pateikusios asmens prašymą panaikinti registraciją.

Nurodyti prašymą panaikinti registraciją pateikusiam asmeniui ir EUIPO padengti bylinėjimosi išlaidas, taip pat tas, kurias ieškovė būtinai patyrė nagrinėjant apeliaciją EUIPO apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 2017/1001 18 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas.