29.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 32/35


Tožba, vložena 13. novembra 2017 – TrekStor/EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Zadeva T-746/17)

(2018/C 032/48)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: TrekStor Ltd (Hong Kong, Kitajska) (zastopniki: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornija, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Unije „i.Beat jump“ – zahteva za registracijo št. 4 729 075

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12/09/2017 v zadevi R 2236/2016-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem ta potrjuje vložnikovo zahtevo za razveljavitev in razveljavlja pravice tožeče stranke iz znamke Evropske unije št. 4 729 075

zavrne vložnikovo zahtevo za razveljavitev;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški, ki so tožeči stranki nastali pred odborom za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lasntnino (EUIPO).

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 58(1)(a) Uredbe št. 2017/1001;

Kršitev člena 18(1)(a) Uredbe št. 2017/1001.