29.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/35


Tužba podnesena 13. studenoga 2017. – TrekStor protiv EUIPO-a – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Predmet T-746/17)

(2018/C 032/48)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: TrekStor Ltd (Hong Kong, Kina) (zastupnici: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije ‘i.Beat jump’ Žig Europske unije br. 4 729 075

Postupak pred EUIPO-om: postupak proglašavanja žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. rujna 2017. u predmetu R 2236/2016-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku jer se njome potvrđuje odbijanje tužiteljevog zahtjeva za opoziv te kojom su opozvana tužiteljeva prava u vezi sa žigom Europske unije br. 4 729 075

odbije tužiteljev zahtjev za proglašenje žiga ništavim;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka uključujući nužne troškove koji su za tužitelja nastali pred žalbenim vijećem Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO).

Tužbeni razlozi

Povreda članka 58. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 2017/1001;

Povreda članka 18. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 2017/1001.