15.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 13/27


2017 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Trasys International ir Axianseu Digital Solutions / AESA

(Byla T-741/17)

(2018/C 013/42)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Trasys International GEIE (Briuselis, Belgija) ir Axianseu Digital Solutions SA (Lisabona, Portugalija), atstovaujamos advokatų L. Masson ir G. Tilman

Atsakovė: AESA

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. rugpjūčio 28 d. priimtą Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) direktoriaus sprendimą dėl viešojo pirkimo konkurso „EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services – ITAIMS“ <…>;

dėl tos priežasties panaikinti sprendimą pagal nutylėjimą su ieškovėmis nesudaryti atskirų pagrindų sutarčių;

priteisti iš Agentūros visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi vieninteliu pagrindu, kad ginčijamas sprendimas yra nemotyvuotas, kiek tai susiję su neįprastai žema pasiūlymo kaina.