15.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 13/27


2017. október 30-án benyújtott kereset – Trasys International és Axianseu Digital Solutions kontra EASA

(T-741/17. sz. ügy)

(2018/C 013/42)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Trasys International GEIE (Brüsszel, Belgium) és Axianseu Digital Solutions SA (Lisszabon, Portugália) (képviselők: L. Masson és G. Tilman ügyvédek)

Alperes: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek az igazgatója által 2017. augusztus 28-án az „EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services – ITAIMS” elnevezésű közbeszerzési szerződés keretében hozott határozatát […];

következésképpen semmisítse meg az arra irányuló hallgatólagos határozatot, hogy nem ítéli oda a különböző keretszerződéseket a felpereseknek;

az Ügynökséget kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek egyetlen, a megtámadott határozatban az indokolási kötelezettség megsértésére alapított jogalapra hivatkoznak, tekintettel a kirívóan alacsonynak tűnő árra.