15.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/27


Žaloba podaná dne 30. října 2017 – Trasys International a Axianseu Digital Solutions v. EASA

(Věc T-741/17)

(2018/C 013/42)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Trasys International GEIE (Brusel, Belgie) a Axianseu Digital Solutions SA (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: L. Masson a G. Tilman, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí, které přijal ředitel Evropské agentury pro bezpečnost letectví dne 28. srpna 2017 v rámci zakázky nazvané „EASA.2017.HVP.08: IT Application & Infrastructure Management Services – ITAIMS“ […];

v důsledku toho zrušil implicitní rozhodnutí nepřidělit různé rámcové smlouvy žalobkyním;

uložil agentuře náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod, který vychází z nedostatku odůvodnění napadeného rozhodnutí s ohledem na cenu, která se zdá neobvykle nízká.