29.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 32/33


2017. november 7-én benyújtott kereset – Wattiau kontra Parlement

(T-737/17. sz. ügy)

(2018/C 032/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francis Wattiau (Bridel, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi és T. Martin ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

a következőképpen határozzon:

semmisítse meg a felperesre 843,01 eurót terhelő, a kifizető hivatal 244. sz. elszámolásában átvett határozatot;

amennyiben szükséges semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2017. augusztus 2-i határozatát;

a Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresete alátámasztására a felperes jogellenességi kifogást hoz fel az Európai Unió és az luxemburgi kórházszövetség közötti megállapodásban szereplő, a luxemburgi közös betegbiztosítási rendszer (RCAM) biztosítottjainak orvosi költségeit 15 %-al növelő rendelkezésével kapcsolatban. Ez a jogellenességi kifogás két jogalapon alapul.

1.

Az első, a nemzetiség alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, továbbá a kiváltságokról és a mentességekről szóló jegyzőkönyv 12. és 14. cikkének megsértésén alapuló jogalap.

2.

A második, a 966/2012 rendelet 30. cikkében kimondott, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, és az Európai Unió tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási közös szabályzat 43. cikkének megsértésén alapuló jogalap.