15.1.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 13/22


2017 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Clestra Hauserman / Parlamentas

(Byla T-725/17)

(2018/C 013/36)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Clestra Hauserman (Illkirch Graffenstaden, Prancūzija), atstovaujama advokato J. Gehin

Atsakovas: Europos Parlamentas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti Europos Parlamento 2017 m. rugpjūčio 24 d. rašte išdėstytą sprendimą, kuriuo ieškovei pranešama apie tai, kad atmestas jos pasiūlymas, pateiktas dėl pirkimo dalies Nr. 55 vykstant konkursui INLO-D-UPIL-T-16-AO8 dėl Liuksemburge esančio [Konrad Adenauer] pastato išplėtimo ir atnaujinimo projekto (toliau – sprendimas atmesti pasiūlymą), ir sprendimą sutartį dėl šios pirkimo dalies sudaryti su kitu konkurso dalyviu (toliau – sprendimas sudaryti sutartį);

priteisti iš Europos Parlamento 1 000 893 eurų deliktinės žalos atlyginimo ir bet kuriuo atveju 50 000 eurų sumą kaip pasiūlymo, pateikto konkursui Nr. 2014/S 123-218302, rengimo išlaidų atlyginimą;

priteisti iš Europos Parlamento visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas, grindžiamas sprendimo pašalinti Clestra Hauserman bendrovę neteisėtumu tiek, kiek jis grindžiamas antro viešojo pirkimo konkurso neteisėtu surengimu paskelbiant 2016 m. lapkričio 8 d. Skelbimą apie pirkimą Nr. 2016/S 215-391081 kaip pirmojo konkurso, kuriame ieškovė pripažinta laimėtoja, tęsinį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas, grindžiamas pirkimą laimėjusios įmonės pasiūlymo priimtinumo pagrindimo nebuvimu pagal specifikacijų nuostatas dėl laimėtojo techninių ir finansinių pajėgumų (Specifikacijų 12 ir 13 straipsniai) ir dokumentus, kurių reikalauta kvietime teikti pasiūlymą (I– VI.G straipsnis).

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas, grindžiamas pirkimą laimėjusios įmonės pasiūlymo nepriimtinumu, nes dėl neįprastai mažos kainos jis turėjo būti pripažintas neteisėtu ir šiuo požiūriu jo atrinkimas yra akivaizdi vertinimo klaida.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas, grindžiamas tuo, kad pažeistas vienodo vertinimo ir skaidrumo principas, kiek tai susiję su antruoju konkursu.