18.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 437/35


Beroep ingesteld op 11 oktober 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Zaak T-698/17)

(2017/C 437/42)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Man Truck & Bus AG (München, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Röhl, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Korea)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniewoordmerk „MANDO” — inschrijvingsaanvraag nr. 11 276 144

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 13 juli 2017 in zaak R 1919/2016-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.