13.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/60


Tožba, vložena 26. septembra 2017 – Le Port de Bruxelles in Région de Bruxelles-Capitale/Komisija

(Zadeva T-674/17)

(2017/C 382/74)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Le Port de Bruxelles (Bruselj, Belgija), Région de Bruxelles-Capitale (Bruselj) (zastopnik: J. Vanden Eynde, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:

ugotovi, da je tožba za vsako od tožečih strank dopustna in posledično razglasi ničnost sklepa Komisije z referenčno številko SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – Obdavčitev pristanišč v Belgiji (C(2017)5174 final);

ugotovi, da je tožba dopustna in utemeljena;

posledično razglasi za ničen sklep Evropske komisije, da se dejstvo, da gospodarske dejavnosti belgijskih pristanišč, zlasti pristanišč v Valoniji, niso obdavčene z davkom od dohodka pravnih oseb, šteje za državno pomoč, ki ni združljiva z notranjim trgom;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeči stranki v utemeljitev tožbe v bistvu navajata en tožbeni razlog, ki je v glavnem enak ali podoben tožbenemu razlogu v zadevi T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest in drugi/Komisija.