13.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 382/60


Tužba podnesena 26. rujna 2017. – Le Port de Bruxelles i Région de Bruxelles-Capitale protiv Komisije

(Predmet T-674/17)

(2017/C 382/74)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Le Port de Bruxelles (Bruxelles, Belgija), Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles) (zastupnik: J. Vanden Eynde, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

proglasi tužbu dopuštenom za svakog tužitelja i sukladno tomu poništi odluku Komisije označenu kao: SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – oporezivanje luka u Belgiji (C(2017)5174 final);

utvrdi da je ova tužba dopuštena i osnovana;

sukladno tomu, poništi odluku Europske komisije koja činjenicu da se gospodarske djelatnosti belgijskih, a osobito valonskih luka, ne oporezuju porezom na dobit, smatra državnom potporom nespojivom s unutarnjim tržištem;

naloži tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe, tužitelji u biti ističu jedan tužbeni razlog koji je u osnovi istovjetan ili sličan onome navedenom u okviru predmeta T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest i dr./Komisija.