27.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 402/47


Acțiune introdusă la 25 septembrie 2017 – Inditex/EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(Cauza T-655/17)

(2017/C 402/62)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Industria de Diseño Textil, SA (Arteixo, Spania) (reprezentanți: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda, E. Armero Lavie, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Zainab Ansell (Moshi, Tanzania) și Roger Ansell (Moshi)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul mărcii în litigiu: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care cuprinde elementele verbale „ZARA TANZANIA ADVENTURES” — cererea de înregistrare nr. 8320591

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 5 iulie 2017 în cauzele conexate R 2330/2011-2 și R 2369/2011-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în parte a Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 5 iulie 2017 în cauzele conexate R 2330/2011-2 și R 2369/2011-2, în special în măsura în care permite înregistrarea mărcii Uniunii nr. 8320591 pentru serviciile contestate din clasele 39 și 43;

obligarea pârâtului (EUIPO) și a intervenientului plata cheltuielilor de judecată aferente acțiunii, și obligarea intervenientului la plata cheltuielilor aferente procedurii în fața camerei de opoziție și în fața Camerei a doua de recurs.

Motivul invocat

încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.