27.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 402/47


2017 m. rugsėjo 25 d. pareikštas ieškinys byloje Inditex / EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(Byla T-655/17)

(2017/C 402/62)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Ispanija), atstovaujama teisininkų G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda, E. Armero Lavie

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalys: Zainab Ansell (Mošis, Tanzanija) ir Roger Ansell (Mošis)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas, kuriame yra žodiniai elementas ZARA TANZANIA ADVENTURES – Registracijos paraiška Nr. 8 320 591

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. liepos 5 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas sujungtose bylose R 2330/2011-2 ir R 2369/2011-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Iš dalies panaikinti 2017 m. liepos 5 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimą sujungtose bylose R 2330/2011-2 ir R 2369/2011-2, pirmiausiai, kiek juo leista tenkinti Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką Nr. 8320591 ir įregistruoti prekių ženklą ginčijamoms 39 ir 43 klasių paslaugoms.

Nurodyti, kad atsakovė (EUIPO) ir įstojusi į bylą šalis padengtų bylinėjimosi Bendrajame Teisme išlaidas, o įstojusi į bylą šalis padengtų bylinėjimosi Protestų skyriuje ir antrojoje apeliacinėje taryboje išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas,