27.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 402/47


Kanne 25.9.2017 – Inditex v. EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(Asia T-655/17)

(2017/C 402/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espanja) (edustajinaan asianajajat G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda ja E. Armero Lavie)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muut osapuolet valituslautakunnassa: Zainab Ansell (Moshi, Tansania) ja Roger Ansell (Moshi)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-kuviomerkki, joka sisältää sanaosat ”ZARA TANZANIA ADVENTURES” – Rekisteröintihakemus nro 8 320 591

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 5.7.2017 yhdistetyissä asioissa R 2330/2011-2 ja R 2369/2011-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa osittain EUIPO:n toisen valituslautakunnan 5.7.2017 yhdistetyissä asioissa R 2330/2011-2 ja R 2369/2011-2 tekemän päätöksen erityisesti siltä osin kuin kyse on siitä, että EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen nro 8 320 591 sallittiin edetä rekisteröintiin asti luokkiin 39 ja 43 kuuluvia riitautettuja palveluja varten

velvoittaa vastaajan (EUIPO) ja väliintulijan korvaamaan muutoksenhausta aiheutuvat kulut ja väliintulijan korvaamaan EUIPO:n väiteosastossa ja toisessa valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.