30.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 369/38


Tožba, vložena 13. septembra 2017 – Poljska/Komisija

(Zadeva T-624/17)

(2017/C 369/52)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Republika poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za ničen Sklep Komisije z dne 30. junija 2017 o državni pomoči SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), ki jo je Poljska dodelila v zvezi z davkom na prodajo na drobno, notificirani pod dokumentarno številko C(2017) 4449, in

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga:

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna opredelitev poljskega davka na prodajo na drobno kot državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU, zaradi očitno napačne presoje pogoja selektivnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: napačna in pomanjkljiva obrazložitev izpodbijanega sklepa.