30.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 369/38


Acțiune introdusă la 13 septembrie 2017 – Polonia/Comisia

(Cauza T-624/17)

(2017/C 369/52)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei Comisiei din 30 iunie 2017 privind ajutorul de stat SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) pus în aplicare de Polonia în ceea ce privește impozitul în sectorul comerțului cu amănuntul, notificată drept documentul C(2017) 4449, și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive.

1.

Primul motiv întemeiat pe calificarea eronată a impozitului polonez în sectorul comerțului cu amănuntul drept ajutor de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE printr-o apreciere vădit eronată a condiției privind selectivitatea.

2.

Al doilea motiv întemeiat pe întemeiat pe motivarea necorespunzătoare și insuficientă a deciziei atacate.