30.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/38


2017 m. rugsėjo 13 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkija/Komisija

(Byla T-624/17)

(2017/C 369/52)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2017 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), kurią Lenkija suteikė taikydama mokestį mažmeninės prekybos sektoriui (pranešta dokumentu C(2017) 4449), ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Komisija Lenkijos mokestį mažmeninės prekybos sektoriui neteisingai pripažino valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį; tokį pripažinimą lėmė akivaizdžios klaidos, padarytos vertinant atrankos sąlygą.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad ginčijamame sprendime nurodyti netinkami ir neteisingi motyvai.