30.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 369/38


Tužba podnesena 13. rujna 2017. – Poljska protiv Komisije

(Predmet T-624/17)

(2017/C 369/52)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 30. lipnja 2017. o državnoj potpori SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN), koju je Poljska dodijelila u odnosu na porez na maloprodaju, priopćenu pod brojem dokumenta C(2017) 4449, i

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na pogrešnu kvalifikaciju poljskog poreza na maloprodaju kao državne potpore u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a očito pogrešnom ocjenom uvjeta selektivnosti.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se odnosi na manjkavo i nedostatno obrazloženje pobijane odluke.