6.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 374/45


2017 m. rugsėjo 7 d. pareikštas ieškinys byloje Bonnafous/EACEA

(Byla T-614/17)

(2017/C 374/68)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Laurence Bonnafous (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokatų S. Rodrigues ir A. Blot

Atsakovė: Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

ir dėl to:

panaikinti 2016 m. lapkričio 14 d. sprendimą dėl ieškovės atleidimo;

panaikinti darbo sutartis sudaryti įgaliotos institucijos 2017 m. birželio 2 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovės 2017 m. vasario 3 d. skundas;

priteisti ieškovei 15 000 eurų sumą kaip patirtos neturtinės žalos atlyginimą;

įpareigoti atsakovę sumokėti visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 84 straipsnio pažeidimu, atsakovės įvykdytais procedūriniais pažeidimais, gero administravimo principo ir rūpestingumo pareigos pažeidimu, taip pat su ieškovės teisių į gynybą ir ypač teisės būti išklausytai pažeidimu.

2.

Antrasis pagrindas susijęs su įprastų bandomojo laikotarpio sąlygų nebuvimu, taip pat gero administravimo principo ir rūpestingumo pareigos pažeidimu.

3.

Trečiasis pagrindas susijęs su aiškiai apibrėžtų tikslų nebuvimu, Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 80 straipsnio pažeidimu, taip pat funkcijų, priskirtų prie IV pareigų grupės, ir ieškovei paskirtų užduočių atitikties principo nesilaikymu.

4.

Ketvirtas pagrindas susijęs su tuo, kad bandomojo laikotarpio ataskaita paremta akivaizdžiai neteisingais motyvais.

5.

Penktasis pagrindas susijęs su rūpestingumo pareigos ir gero administravimo principo pažeidimu, taip pat su piktnaudžiavimu įgaliojimais.