6.11.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 374/45


2017. szeptember 7-én benyújtott kereset – Bonnafous kontra EACEA

(T-614/17. sz. ügy)

(2017/C 374/68)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laurence Bonnafous (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

nyilvánítsa a jelen keresetet elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen:

semmisítse meg a felperest elbocsátó 2016. november 14-i határozatot;

semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóságnak a felperes 2017. február 3-i panaszát elutasító 2017. június 2-i határozatát;

ítéljen meg a felperes részére 15 000 euró összeget az elszenvedett nem vagyoni kár megtérítéseként;

az alperest kötelezze az összes költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 84. cikkének megsértésén, az alperes Ügynökség által elkövetett eljárási szabálytalanságokon, a megfelelő ügyintézés elvének megsértésén, a gondoskodási kötelezettség megsértésén, valamint a felperes védelemhez való jogának és különösen a meghallgatáshoz való jogának megsértésén alapul.

2.

A második jogalap a próbaidő rendes feltételeinek hiányán, valamint a megfelelő ügyintézés elvének megsértésén és a gondoskodási kötelezettség megsértésén alapul.

3.

A harmadik jogalap az objektív módon meghatározott célkitűzések hiányán, az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 80. cikkének megsértésén, valamint a IV. besorolási csoport és a felperes által ellátandó feladatok közötti megfelelés elvének tiszteletben tartásának hiányán alapul.

4.

A negyedik jogalap a próbaidőt lezáró jelentés alapjául szolgáló nyilvánvalóan téves indokoláson alapul.

5.

Az ötödik jogalap a megfelelő ügyintézés elvének megsértésén, a gondoskodási kötelezettség megsértésén, valamint a hatáskörrel való visszaélésen alapul.