6.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 374/45


Tožba, vložena 7. septembra 2017 – All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Oblika podplata čevlja)

(Zadeva T-611/17)

(2017/C 374/67)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: All Star CV (Beaverton, Oregon, Združene države) (zastopnika: R. Kunze in G. Würtenberger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Carrefour Hypermarchés (Evry, Francija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: tridimenzionalna znamka Evropske unije (Oblika podplata čevlja) – Znamka Evropske unije št. 7 497 373

Postopek pred EUIPO: postopek za ugotovitev ničnosti

Izpodbijana odločba: Odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. junija 2017 v zadevi R 952/2014-4

Tožbena predloga

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev členov 62, 63 in 64 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 76 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev členov 75 in 78 Uredbe št. 207/2009;

Kršitev členov 63 in 75 Uredbe št. 207/2009 ter člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

Kršitev členov 52(1) in 7(1) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev členov 52(2) in 7(3) Uredbe št. 207/2009;

Kršitev člena 77 Uredbe št. 207/2009.