6.11.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 374/45


Sag anlagt den 7. september 2017 — All Star mod EUIPO — Carrefour Hypermarchés (formen på en skosål)

(Sag T-611/17)

(2017/C 374/67)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: All Star CV (Beaverton, Oregon, De Forenede Stater) (ved advokaterne R. Kunze og G. Würtenberger)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Carrefour Hypermarchés (Evry, Frankrig)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: All Star CV

Det omtvistede varemærke: Tredimensionalt EU-varemærke (formen på en skosål) — EU-varemærkeregistrering nr. No 7 497 373

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 27. juni 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 952/2014-4)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 62, 63 og 64 i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 76 i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 75 og 78 i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 63 og 75 i forordning nr. 207/2009 og af artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009

Tilsidesættelse af artikel 77 i forordning nr. 207/2009.